Zoezi la uhakiki wa ziada linafanyika kwa wastaafu ambao taarifa zao hazijakamilika ikiwa ni pamoja na waliosimamishwa kazi kwa mujibu wa Sheria, kwa ajili ya kuhakiki vyeti na wote wenye kesi za nidhamu na jinai. Hawa wote watalipwa ndani ya muda uliopangwa yaani Januari 2019 baada ya uhakiki kukamilika Uhakiki wa wastaafu na wategemezi wanaopata pensheni ni jambo la kawaida na lengo lake ni kuhakikisha Mfuko unazo kumbukumbu sahihi za wastaafu wake na kwamba pensheni inalipwa kwa mlengwa halisi.