1. Mwajiri, kuhakikisha anakata kwenye mshahara wa mtumishi sehemu inayotakiwa kísheria, kujumuisha na sehemu ya mwajiri na kuwasilisha kwenye Mfuko kiasi chote kinachotakiwa si zaidi ya siku 30 tangu kuisha kwa mwezi wa makato hayo.
  2. Mwanachama, kuhakikisha katika hati yako ya mshahara kuna makato ya PSSSF Kama hayapo toa taarifa haraka kwa mwajiri ili arekebishe dosari hiyo.
  3. Mfuko wa PSSSF, kufanya ufatiliaji wa mara kwa mara kuhakikisha michango inawasilishwa kwa wakati.