Hapana. Taarifa zako zitakuwa katia Mfuko, lakini utapaswa kwenda kujiandikisha ili uweze kupata huduma zako kwa wakati bila ususmbufu. Inategemewa ifikapo Juni 2019 wanachama wote wa PSSSF watakuwa na namba ya utambulisho ya NIDA amabayo itawasilishwa kwa mwajiri ambaye atakuwa anaitumia katika kuwasilisha michango.