Pamoja na sifa zilizotajwa awali, mtumishi anapaswa kuwa na kitambulisho cha uraia kinachotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho Tanzania (NIDA).