Katika kuhakikisha hudumaza Mfuko zinawafikia watanzania wote, PSSSF ina ofisi katika mikoa 28 Tanzania Bara (ikiwa ni pamoja na mikoa mitatu ya kimkakati ya llala, Kinondoni na Temeke katika mkoa wa Dar es Salaaam). Pia tuna ofisi Tanzania Visiwani (Unguja na Pemba).