Hapana. Huduma kwa wanachama wa PSSSF hazilipiwi bali hutolewa bure, huduma hizo ni pamoja na uhakiki wa taarifa za michango ya wanachama, wastaafu na ufuatiliaji wa huduma nyingine. Katika hili wanachama wanapaswa kuzingatiakwamba huduma za Mfuko zinatolewa bila malipo na watumishi ambao wana vitambulisho vya Mfuko kuwatambulisha. Mawasiliano yote kwa wanachama yatakuwa yakitolewa na Afisa wa Mfuko au kupitia mawasiliano rasmi ya PSSSF. Mwanachama anapoombwa fedha kwa ajili yeyote ile, asitoe. Anachopaswa kufanya ni kutoa taarifa katika kituo cha polisi au ofisi ya PSSSF iliyo karibu nae.